Κατάλπη νάνα – Catalpa bignonioides Nana

Κατάλπη – Catalpa bignonioides
14 Ιανουαρίου 2015
Κελτίς – Celtis australis
14 Ιανουαρίου 2015

 Κατάλπη νάνα, σφαιρική, κατάλπη μπάλα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Κατάλπη νάνα
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες μικρών οδών
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: