Γαύρος – Carpinus betulus

Σημύδα – Betula pendula , alba
14 Ιανουαρίου 2015
Κατάλπη – Catalpa bignonioides
14 Ιανουαρίου 2015

 Γαύρος, Κάρπινος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Γαύρος
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες, ελληνική βλάστηση
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: