Κάμψη – Campsis radicans Flava – Yellow trumpet

Κάμψη – Campsis grandiflora
15 Ιανουαρίου 2015
Γλυτσίνα – Wisteria floribunda Alba
15 Ιανουαρίου 2015

Κάμψη κίτρινη, Μπιγκνόνια, Μυρμιγκιά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κάμψη
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ: Κίτρινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: