Καλλίκανθος – Callycanthus floridus

Καλλίκαρπος – Callicarpa bodinieri Profusion
15 Ιανουαρίου 2015
Καρυόπτερις -Caryopteris X clandonensis
15 Ιανουαρίου 2015

Καλλίκανθος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Καλλίκανθος
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κόκκινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   
 ΑΡΩΜΑ:    Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: