Καλλίκαρπος – Callicarpa bodinieri Profusion

Πυξάρι – Buxus sempervirens Faulkner
15 Ιανουαρίου 2015
Καλλίκανθος – Callycanthus floridus
15 Ιανουαρίου 2015

Καλλίκαρπος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Καλλίκαρπος
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Μωβ,ροζ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: