Μπαμπού Bambu

Αουκούμπα – Aucuba japonica Crotonifolia
15 Ιανουαρίου 2015
Μπαμπού μαύρο – Phyllostachys nigra
15 Ιανουαρίου 2015

Μπαμπού

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μπαμπού
 ΦΥΛΛΑ: Καλάμι
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΛΑΔΙΩΝ:   
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Γλάστρες, φράχτες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: