Αροκάρια – Araucaria araucana

Έλατο – Abies cephalonica
15 Ιανουαρίου 2015
Λιπόκεδρος – Libocedrus decurrens (Calocedrus)
15 Ιανουαρίου 2015

Αροκάρια, Έλατο της Χιλής

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Αροκάρια
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ:   Καύσωνας, υπερβολική υγρασία εδάφους