Ιπποκαστανιά ροζ – Aesculus carnea Briotii

Ψευδοπλάτανος – Acer speudoplatanus
14 Ιανουαρίου 2015
Ιπποκαστανιά – Aesculus hippocastanum
14 Ιανουαρίου 2015

Ιπποκαστανιά ροζ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Ιπποκαστανιά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Ροζ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  Καύσωνας, αλκαλικά εδάφη