Ψευδοπλάτανος – Acer platanoides

Άτσερ – Acer negundo Variegatum
14 Ιανουαρίου 2015
Άτσερ κόκκινο – Acer platanoides Crimson King
14 Ιανουαρίου 2015

Άτσερ πλατανοειδές, σφενδάμι, ψευδοπλάτανος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Άτσερ πλατανοειδές
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο το φθινόπωρο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: