Άτσερ – Acer platanoides Globosum

Άτσερ κόκκινο – Acer platanoides Crimson Sentry
14 Ιανουαρίου 2015
Άτσερ – Acer saccharinum
14 Ιανουαρίου 2015

Άτσερ μπάλα, άτσερ νάνο, σφενδάμι σφαιρικό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Άτσερ νάνο
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο το φθινόπωρο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες μικρών δρόμων
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: