Άτσερ κόκκινο – Acer platanoides Crimson Sentry

Άτσερ κόκκινο – Acer platanoides Crimson King
14 Ιανουαρίου 2015
Άτσερ – Acer platanoides Globosum
14 Ιανουαρίου 2015

Σφενδάμι κόκκινο, πλατάνι κόκκινο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Σφενδάμι κόκκινο
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  Αλκαλικά εδάφη, έντονος ήλιος