Άτσερ κόκκινο – Acer platanoides Crimson King

Ψευδοπλάτανος – Acer platanoides
14 Ιανουαρίου 2015
Άτσερ κόκκινο – Acer platanoides Crimson Sentry
14 Ιανουαρίου 2015

Κόκκινο πλατάωι, κόκκινο σφενδάμι, άτσερ κόκκινο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Σφενδάμι κόκκινο
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κόκκινο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: