Σφενδάμι πεδινό – Acer campestre

Λιγουστρίνι – Ligustrum ovalifolium
14 Ιανουαρίου 2015
Άτσερ – Acer negundo
14 Ιανουαρίου 2015

Άτσερ πεδινό, σφενδάμι πεδινό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Σφενδάμι πεδινό
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: