Έλατο -Abies koreana

Έλατο – Abies concolor Candicans
15 Ιανουαρίου 2015
Έλατο – Abies nordmanniana
15 Ιανουαρίου 2015

Έλατο Κορέας

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Έλατο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ:   Καύσωνας, υπερβολική υγρασία εδάφους