Έλατο – Abies cephalonica

Έλατο Abies pinsaro
15 Ιανουαρίου 2015
Αροκάρια – Araucaria araucana
15 Ιανουαρίου 2015

Έλατο Κεφαληνίας

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Έλατο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Χριστουγεννιάτικο έλατο
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ:   Καύσωνας, υπερβολική υγρασία εδάφους